ESP32 S2 Mini V1.0.0 - LOLIN WIFI IOT Board на основе ESP32-S2FN4R2 4MB FLASH 2MB PSRAM

Share on:

Магазин: HAOKAI Store
72.41

Рейтинг продавца

Акционная цена: $ 52.06*
Скидка: 0%
Цена:$ 52.06*

Количество:Фото

Описание и характеристики

ESP32 S2 Mini V1.0.0 - LOLIN WIFI IOT Board на основе ESP32-S2FN4R2 4MB FLASH 2MB PSRAM MicroPython Arduino совместимый Фото №1ESP32 S2 Mini V1.0.0 - LOLIN WIFI IOT Board на основе ESP32-S2FN4R2 4MB FLASH 2MB PSRAM MicroPython Arduino совместимый Фото №2ESP32 S2 Mini V1.0.0 - LOLIN WIFI IOT Board на основе ESP32-S2FN4R2 4MB FLASH 2MB PSRAM MicroPython Arduino совместимый Фото №3ESP32 S2 Mini V1.0.0 - LOLIN WIFI IOT Board на основе ESP32-S2FN4R2 4MB FLASH 2MB PSRAM MicroPython Arduino совместимый Фото №4ESP32 S2 Mini V1.0.0 - LOLIN WIFI IOT Board на основе ESP32-S2FN4R2 4MB FLASH 2MB PSRAM MicroPython Arduino совместимый Фото №5ESP32 S2 Mini V1.0.0 - LOLIN WIFI IOT Board на основе ESP32-S2FN4R2 4MB FLASH 2MB PSRAM MicroPython Arduino совместимый Фото №6


Похожие товары

#Mini

#LOLIN

#WIFI

#IOT

#Board

#FLASH

#PSRAM

#MicroPython

#Arduino

#Esp32 micropython